Ubytování Jeseníky

Pravidla ubytování se psem

  • Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup do prostor wellness, pískoviště a okolí dětského hřiště
  • Za zvíře zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete
  • Psi a jiná zvířata se nesmí nechat odpočívat / ležet na lůžku a nesmí zůstat sami na pokoji
  • Ve všech veřejných prostorách hotelu musí být každý pes na vodítku
  • Hosté jsou povinni po svých psech uklízet v okolí hotelu psí exkrementy
  • Hosté jsou povinni zajistit, aby pes nikterak neobtěžoval ostatní hotelové hosty např. štěkáním
  • V případě jakéhokoliv poškození hotelového zařízení zvířetem je klient povinen zaplatit škodu v plné výši
  • Úklid a kontrola pokoje, kde je host ubytován i se zvířetem musí být umožněn tak, aby nedošlo k ohrožení personálu či jiných hostů hotelu. Kontrola musí být umožněna, alespoň jednou denně pro případné zjištění škod či nadměrného znečištění

 

Za výše uvedené porušení pravidel a opatření, vyjma přímého poškození majetku, které je účtováno hostu v plné výši, bude hostovi účtována částka až ve výši 1 tis. Kč

Cyklohotel STARÝ MLÝN v Jeseníku hodnocení